Vi ønsker at alle som er med i Fjære og Grimstad skolekorps (FGSK) skal oppleve trygghet, utvikling og mestring ved å være medlem i FGSK og på den måten oppleve stolthet over hva de er en del av.


I dag består FGSK av et aspirantkorps, et juniorkorps og et hovedkorps.


Vi ønsker absolutt alle barn velkommen til oss fra det året de begynner i 3. klasse.


Korpset sokner til Fjære skole, Jappa skole, Fevik skole, Frivoll skole og Hesnes Montessori skole.

Instrumentene får musikantene låne gratis av korpset så lenge de er med! Musikantene er ansvarlig for at instrumentet tas vare på.

Korpset og instrumentforvalter har ansvar for at instrumentene som brukes er vedlikeholdt, og hjelper til når noe må repareres.