Ingenting fra fredag, 27 mai 2022 til søndag, 27 november 2022.