Ingenting fra tirsdag, 17 september 2019 til søndag, 17 november 2019.