Ingenting fra torsdag, 04 mars 2021 til lørdag, 04 september 2021.