Ingenting fra søndag, 17 november 2019 til fredag, 17 januar 2020.