Ingenting fra fredag, 17 september 2021 til torsdag, 17 mars 2022.