Ingenting fra lørdag, 19 september 2020 til fredag, 19 mars 2021.