Ingenting fra fredag, 06 desember 2019 til torsdag, 06 februar 2020.