torsdag, 22 august 2019
 • Åpen dag - aspirantopptak

  torsdag, 22 august 2019  18:00 - 20:00
  Jappa skole - SFO

  Har du et barn som vil begynne i skolekorps?

  Torsdag 22. august kl 18.00 på Jappa skole har vi åpen dag og aspirantopptak. Dere vil få treffe instruktører, musikanter fra hovedkorps og juniorkorps, styret og det vil være anledning til å prøve instrumentene. Vi gir mer informasjon om hva det vil si å spille i korps!

  Vi arbeider for å tilby instrumentopplæring i SFO-tiden på Jappa skole og Fevik skole. Det vil bli tilbud om instrumentopplæring i skoletida for Frivoll skole og Fjære skole. Selve organisering og gjennomføringen av disse tilbudene vet vi mer detaljert den 22. august og vil avklares i samarbeid med nye aspiranter og deres foresatte.

  Meld deg på via www.fgsk.no om du er interessert i å utforske hva korps er.

  Hvorfor spille i korps?
  Korps handler om samhold, samspill og samarbeid. I korpset vil man kunne oppleve felles mestringsopplevelser. Korps er en fritidsaktivitet hvor både gutter og jenter i ulike aldre deltar. Man
  lærer å spille et instrument og korps kan være en hobby for livet!
  Vi ønsker at alle medlemmene i FGSK skal oppleve trygghet, utvikling og mestring ved å være medlem i FGSK, og på den måten oppleve stolthet over hva de er en del av.

  Hvem kan begynne i korpset?
  Vi ønsker absolutt alle barn velkommen til oss, i utgangspunktet fra det året de fyller 8/9 år. Men det er aldri for sent å starte, så møt opp om barnet er eldre også. Fjære & Grimstad har et aspirantkorps, et juniorkorps og et hovedkorps. Barna begynner å spille i aspirantkorpset, deretter juniorkorpset, og så i hovedkorpset.

  Hvilke instrumenter kan en spille?
  I oppstarten har vi opplæring på trompet, treblås (ulike instrumenter) og slagverk (både rytmisk og melodisk). Når medlemmene går fra aspirantkorps til juniorkorps er det mulig å bytte til ulike
  instrumenter innen messing-, treblås- og slagverk-familien.

  Instrumenter
  Instrumentene får medlemmene låne av korpset så lenge de er spillende medlemmer. Medlemmene
  er ansvarlig for at instrumentet tas vare på. Korpset og instrumentforvalter har ansvar for at
  instrumentene som brukes er vedlikeholdt, og hjelper til når noe må repareres.

  Håper vi sees!

  Se flere detaljer

torsdag, 29 august 2019
 • Foreldremøte

  torsdag, 29 august 2019  18:30 - 20:00
  Jappa skole - SFO

  Se flere detaljer