Ingenting fra mandag, 10 august 2020 til onsdag, 10 februar 2021.