Informasjon om korpset

  • Konto nr: 2840.31.20652
  • Fjære og Grimstad skolekorps
    Postboks 316
    4892 Grimstad

Dirigent

null

Tlf: 480 27 114

Kristoffer Tokle

Dirigent

Styret

Line Eielsen Malde

Leder

Tlf: 975 90 750
Epost: line.eielsen@gmail.com

Arno Riefenstahl

Kasserer

Tlf: 916 48 318
Epost: arnorief@gmail.com

Finn Delin

Styremedlem

Tlf: 456 10 587
Epost: finndelin@gmail.com

Thor Magne Solås

Noteansvarlig

Tlf: 412 12 428
Epost: solaastm@gmail.com

Kjell Arne Lydersen Ask

Nestleder

Tlf: 481 71 389
Epost: kjell.lydersen@gmail.com

Margrethe Refsti

Sekretær

Tlf: 907 88 365
Epost: margrethe_2000@yahoo.de

Audny Hoveland

Styremedlem

Tlf: 975 94 578
Epost: audnyhoveland@gmail.com

Tor Skaregrøm

Instrumentansvarlig

Tlf: 952 17 564
Epost: tskare@hotmail.com