Informasjon om korpset

  •   E-post: post@fgsk.no
  • Organisasjonsnummer: 994 394 347
  • Vipps: 55 88 98
  • Konto nr: 2840.31.20652
  • Fjære og Grimstad skolekorps
    Postboks 316
    4892 Grimstad

Instruktører

Tlf: 480 27 114

Kristoffer Tokle

Dirigent HK / Slagverkinstruktør

Tlf: 464 66 038

Bård Landro

Dirigent / Messinginstruktør

Tlf: 958 11 324

Johanna Elisabeth Fevang

Dirigent / Treblåsinstruktør

Tlf: 957 71 565

Kristine Antun

Dirigent / Treblåsinstruktør

Styret

Line Eielsen Malde

Leder

Tlf: 975 90 750

Arno Riefenstahl

Kasserer

Tlf: 916 48 318

Finn Delin

Styremedlem

Tlf: 456 10 587

Thor Magne Solås

Noteansvarlig

Tlf: 412 12 428

Kjell Arne Lydersen Ask

Nestleder

Tlf: 481 71 389

Margrethe Refsti

Sekretær

Tlf: 907 88 365

Audny Hoveland

Styremedlem

Tlf: 975 94 578

Tor Skaregrøm

Instrumentansvarlig

Tlf: 952 17 564