Informasjon om korpset

  •   E-post: post@fgsk.no
  • Organisasjonsnummer: 994 394 347
  • Vipps: 55 88 98
  • Konto nr: 2840.31.20652
  • Fjære og Grimstad skolekorps
    Postboks 316
    4892 Grimstad

Instruktører

Tlf: 480 27 114

Kristoffer Tokle

Dirigent HK / Slagverkinstruktør

Tlf: 957 71 565

Kristine Rivenes Antun

Dirigent AK / Fløyteinstruktør

Tlf: 464 66 038

Bård Landro

Dirigent / Slagverk- og Messinginstruktør

Tlf: 977 38 701

Ann Helen Solie Olsen

Dirigent / Treblåsinstruktør

Tlf: 412 69 479

Reidun Ottersen

Dirigent / Messinginstruktør

Styret

Line Eielsen Malde

Leder

Tlf: 975 90 750

Arno Riefenstahl

Kasserer

Tlf: 916 48 318

Anita Espenes

Styremedlem

Tlf: 918 52 047

Thor Magne Solås

Noteansvarlig

Tlf: 412 12 428

Audny Hoveland

Nestleder

Tlf: 975 94 578

Margrethe Refsti

Sekretær

Tlf: 907 88 365

Tor Skaregrøm

Instrumentansvarlig

Tlf: 952 17 564