Informasjon om korpset

E-post: post@fgsk.no

Organisasjonsnummer: 994 394 347

Vipps: 55 88 98

Konto nr: 2840.31.20652

Fjære og Grimstad skolekorps
Postboks 316
4892 Grimstad

Instruktører

Kristine Rivenes Antun – Dirigent HK / JK

Bård Landro – Dirigent AK

Styret

Audny Hoveland – Leder – Tlf: 975 94 578

Line Eielsen Malde – Kasserer

Tor Skaregrøm – Instrumentansvarlig